Algemene voorwaarden

A28 Staphorst Media B.V. hanteert de volgende algemene voorwaarden die ook gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60408510.

Algemene Voorwaarden